mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Wieszczętach
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod adresem: https://zspwieszczeta.mobidziennik.pl/2018